Return Policy

RETURRÄTT

 

ANNULLERING

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av varorna. Detta gör du genom att informera oss inom ångerfristen (14 dagar) att du vill använda din rätt att häva avtalet och returnera varorna (en eller flera artiklar).

Om du vill häva köpet utan att lösa ut varorna måste du informera oss om detta via e-post (se Outlöst gods).

Returnera varorna i oförändrat skick i sin originalförpackning. Du ska bifoga fakturan och helst ange orsaken till returen. Om du använder din ångerrätt, vänligen betala returfrakten. Om varan inte är i oförändrat / oanvänt skick, kan ett avdrag för eventuell värdeminskning göras från återbetalningsbeloppet.

Av hygieniska och hälsoskäl kan vi inte acceptera retur av använda produkter eller vars förpackning har öppnats. Så, se till att du accepterar produkten innan du tar bort plastfolien eller buntbandet.

Annulering sker så snart varorna har returnerats, men senast inom 14 dagar efter ankomst. Om du annulerar hela köpet, kommer du också att återbetalas sändningsavgiften. Om du använder din ångerrätt betalar du returfrakten.

Krediten för returneringen betalas med samma metod du använde vid köpetillfället. Vi återbetalar det fulla värdet av varorna, minus en returexpeditionsavgift på € 9,90.

 

RETUR / UTBYTE

Returrätt / utbyte vid kvalitetsproblem

Retur- / utbyteskraven måste godkännas av oss innan returnering. Vänligen meddela oss via e-post.

Returnera varorna i oförändrat skick och i originalförpackning. Returnera alla delar, även om de är söndriga. Du ska bifoga fakturan och ange orsaken till returen. Fakturan innehåller adressen du ska använda.

Vänligen returnera varorna på egen bekostnad, Efteråt kommer vi att kompensera för kostnaden. Spara en kopia av kvittot som du får från postkontoret och skicka den till vår kundtjänst per e-post.

Du kan byta till en annan vara av samma värde utan kostnad.

Om de returnerade varorna inte är i oförändrat skick, kan ett avdrag för eventuell värdeminskning göras från återbetalningsbeloppet.

När det gäller utbyte eller returnering är du ansvarig för transportriskerna. Spara alltid garanti- / följesedlar tills returneringen är klar eftersom dessa anger returförsändelsens nummer, som du kommer att behöva vid eventuella kravsituationer.

Om du har beställt mer än en artikel och inte återlämnar dem alla, återbetalar vi inte försändelseavgiften, eftersom avgifterna är de samma oavsett hur många artiklar som beställts.

 

Utbyte utan specific orsak

Du kan göra detta genom att göra ett helt nytt inköp. I den nya ordern ingår också nya fraktkostnader. På så sätt minimerar vi risken att de nya varor du vill ha i stället, inte sålts innan din returnering har nått oss. Av den anledningen görs inga utbyten eller ersättningar under tiden vi behandlar din returnering.

 

OUTLÖST GODS

För outlösta varor tar vi också en expeditionsavgift på € 19,00. Detta belopp dras av från det totala beloppet, när vi krediterar outlöst gods.

 

KLAGOMÅL

Kontakta oss omedelbart per e-post om varorna är felaktiga eller skadade.

 

TVISTER OCH VAL AV LAG

Härunder hittar du en link till Europas tvistlösningsforum.

http://ec.europa.eu/odr

Finsk lag gäller för dessa allmänna villkor.

 

PERSONLIG INFORMATION

Vi är ansvariga för hanteringen av personuppgifter som lämnas till oss av kunden. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter i befolkningsregistret. Varorna levereras till den adress som du uppgivit. Dina personuppgifter och din köpinformation kommer att användas för att upprätthålla våra kundrelationer och i marknadsföringssyfte.

 

LEVERANS

På vår webbplats använder vi fasta transportkostnader för varje köp. Kostnaderna för inköp under € 60 är € 5,90. För inköp över 60 Euro, är leverensen GRATIS.

Vi skickar ditt inköp inom 24 timmar.

Ditt paket kommer att levereras i samarbete med den finska posten och deras internationella partners. Fraktföretagens leveranstider varierar beroende på bostadsort och kan därför variera. Den normala leveranstiden är 3-5 dagar. Efter denna period antar vi att din beställning finns att hämta på ditt lokala postkontor. Du kommer att meddelas om paketets ankomst enligt det traditionella sättet i ditt land. Se till att du anger rätt adress, e-postadress och telefonnummer för att undvika outlösta varor (se Outlöst gods).

 

SKATTER

De priser som anges på hemsidan är inklusive moms (mervärdesskatt). Andra eventuella skatter som tas ut i destinationslandet ingår inte. Kontakta ditt lokala tullkontor vid oklarheter.

 

DATASKYDD

 

1. Insamling av personuppgifter

När du skapar ditt kundkonto och gör en beställning på webbplatsen, samlar vi personuppgifter om dig. Termen "personuppgifter" hänför sig till all data som identifierar en person såsom namn, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, postadress och annan information som du väljer att meddela oss. Bekämpning mot bedrägerier (exempel anges nedan i punkterna 2 och 3).

2. Syftet med insamling av personuppgifter

Dina personuppgifter används till en eller flera av nedanstående punkter:

(I) hantera dina beställningar på webbplatsen,

(II) utveckla företagsstatistik, agerande på marknaden och beteendestudier,

(III) bygga och förvalta “leads”, inkluderat särskilt teknisk verksamhet såsom standardisering och optimering,

(IV) utföra kundhanteringsoperationer,

 (V) skicka kampanjinformation. Du kan avsluta prenumerationen på dessa erbjudanden när som helst genom att klicka på länken för detta ändamål i botten av den berörda e-posten,

(VI) uppfylla våra juridiska skyldigheter och regleringsskyldigheter,

(VII) bedrägeribekämpning enligt de villkor som anges nedan i punkt 3.

3. Bekämpning av bedrägerier

För att bekämpa bedrägerier, använder vi en enhet på plats som gäller uteslutningslistor, vilket kan leda till:

(I) Begära att ni, för att slutföra transaktionen, tillhandahåller vissa delar av identitet efter betalningen, i det fall att ett automatlarm utlösts av informationen i din beställning.

(II) Uppsägning av din beställning om ditt klient-konto redan har använts för att begå bedrägeri.

4. Mottagare av informationsinsamling

Vår policy är att inte sälja någon information om våra kunder till tredje part för kommersiella ändamål. Endast vårt företag och våra kontrakterade samarbetspartners för orderhantering har tillgång till den information du ger oss. De kategorier av personer som har tillgång till dina personuppgifter inom företaget är inom ramen för sina respektive uppgifter, försäljningsavdelningen, administrativa tjänster, tekniska tjänster och övervakningsinstitut (revisor, rutiner för intern kvalitetskontroll, etc.). Mottagare av din personliga information kan även innefatta offentliga organ för att uppfylla juridiska krav såsom domstolstjänstemän, tjänstemän och indrivningsföretag.

5. Bevarande av personlig information

Den information som vi samlar in förvaras under en period av fem år från den sista transaktionen som du har gjort på webbplatsen eller den senaste uppdateringen av ditt kundkonto, i syfte att förhindra bedrägerier. I avsaknad av en ny transaktion eller uppdatering av ditt kundkonto under de fem åren kommer uppgifter om dig raderas automatiskt.

6. Säkerhet

Vi råder dig att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda säkerheten av din personliga information och i synnerhet, för att förhindra att den förvrängs, skadas eller att obehöriga får tillgång till den.

7. Cookies

För att bättre kunna hjälpa dig, mäter vi antalet besökta sidor, antalet besök, liksom frekvensen av återkommande besökare aktivitet på sajten. För detta ändamål använder vi en teknik som kallas "cookies". En cookie tillåter oss inte att identifiera dig. Generellt sett registreras information om navigering via datorn på vår sida (de sidor du besökt, datum och tid för besök, etc.) som vi kan konsultera under dina efterföljande besök.

Data som samlas in av cookies är enbart för internt bruk och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Användningen av cookies, av oss eller en tredje part, som inte krävs för att driva sajten kommer att kräva uttryckligt samtycke från dig själv. Du kan ge ditt samtycke eller vägra att använda cookies genom att konfigurera din webbläsare på lämpligt sätt. Se bruksanvisningen för din webbläsare för att göra detta.

Vissa cookies som kallas "reklam cookies" gör det möjligt för oss att spåra och registrera din navigering och komma ihåg produkter du sett; sedan, inom en maximal fördröjning på 90 dagar, presentera marknadsföring till dig som är relaterad, eller inte, till din tidigare navigering. Dessa cookies är kopplade till din internetprofil, men identifierar dig inte.

8. Samtycke

När du besluter att meddela din personliga information till webbplatsen, ger du uttryckligen ditt medgivande till insamling och användning av din personliga information, i enlighet med vad som sagts i denna stadga och i gällande lagar.